top of page

Privacyverklaring

 

Gegevens van de onderneming

Commerciële benaming: Scribam

Ondernemingsnummer :

Kristina Peeters

Patriottenstraat 1

B - 2600 Berchem

Tel.: +32 472 44 68 71

Email: kristina.peeters@scribam.be

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de onderneming

Ik verwerk uitsluitend de volgende gegevens:

Uw naam en/of de naam van uw bedrijf

Uw adres en/of het adres van uw bedrijf

Uw e-mailadres en/of het e-mailadres van uw bedrijf

Uw bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van uw bedrijf

Het btw-nummer van uw bedrijf

 

Doel van het verwerken van de gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor het verstrekken van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor vertaaldiensten e.d. en het voeren van de bijbehorende administratie.

 

Wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens

Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst tussen ons, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld:
- factureren is wettelijk verplicht, dus moet ik uw facturen bewaren;
- het e-mailadres van een bedrijf bijhouden is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst;
- vertaalde documenten bewaren kan nodig zijn voor mijn bedrijfsvoering.

 

Bewaartermijn

Ik bewaar uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van mijn diensten, vernietig ik uw gegevens, tenzij dat niet mag volgens de wet of wanneer ik die nodig heb voor een juridische procedure.

 

Manier van opslaan van de gegevens

Uw gegevens staan opgeslagen op mijn computer, op een NAS en op een cloud-backupsysteem.

De computer en de NAS zijn beide beveiligd door middel van een firewall en commerciële antivirussoftware (Avast), terwijl de cloud-backupservice beveiligd is via encryptie.

 

Delen van de gegevens

Ik deel uw gegevens niet met derden.

De enige uitzondering zijn overheidsinstanties wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben. Bijvoorbeeld voor mijn aangifte Omzetbelasting en Intracommunautaire Prestaties.

Klachten

 

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga, kunt u contact met mij opnemen via bovenvermelde gegevens, of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Toestemming vragen

Wanneer Ik niet sowieso wettelijke toestemming (of zelfs de verplichting) heb om uw gegevens te verwerken, vraag ik altijd uw toestemming. Dat doe ik bij het eerste contact met u. Dat staat ook in mijn Algemene Voorwaarden.

 

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Ik zal uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren.

 

Inzien van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen welke gegevens ik van u heb opgeslagen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is, binnen een termijn van 30 dagen.

 

Wijzigen van gegevens

U kunt mij op elk moment vragen om uw gegevens te wijzigen. Ik voldoe daar dan zo spoedig als voor mij haalbaar is aan – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid.

 

Verwijderen van gegevens

U kunt mij steeds vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Ik reageer dan zo spoedig als voor mij haalbaar is – meestal dezelfde of de volgende dag, tenzij dit valt in een weekend, vakantie, ziekteperiode of andere vorm van afwezigheid. Ik kan dan echter geen opdrachten meer voor u uitvoeren. Wanneer ik daadwerkelijk uw gegevens verwijder, hangt af van eventuele wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld als ik een opdracht voor u heb gedaan, maar de verdiensten daaruit nog niet bij de belastingdiensten heb opgegeven, of als de belastingaanslag over het jaar waarin ik de opdracht heb gedaan nog niet definitief is, kan ik uw gegevens nog niet wissen. In de tussentijd zal ik dan echter uw gegevens niet meer verwerken, anders dan voor het betreffende wettelijke doel.

 

Meenemen van gegevens

Wanneer u wilt overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u mij vragen om een machineleesbaar bestand met alle gegevens die ik u over u heb, zodat u die naar die nieuwe leverancier mee kunt nemen.  Dit bestand zal een .csv-bestand zijn.

 

Automatische verwerking : uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig en door mij persoonlijk.

Uw gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

bottom of page